Megrendelem a szolgáltatást | Érdeklődöm

Láthatóvá tenni azt, ami a vakolat alatt van.

Sokan szeretnének a falakon átlátni. Ezt a thermográfiai vizsgálat sem tudja megtenni, de a falfelület hőmérsékletéből - a hőfénykép kiértékelésével - sokminden láthatóvá válik.

 • A nedvesség emeli a hővezető képességet, ellentétben a száraz területekkel.
 • A fűtési vezetékek a fal hőmérsékletét lokálisan emelik.
 • A hidegvízvezeték lehűti a falat.
 • Az üregek a falat vékonyabbá teszik, így a fal hidegebbé válik.
 • A levegő kevésbé hűt vagy melegít, mint a víz.
 • A beépített fa vagy vas gerendák is megváltoztatják a hővezetést.

Energiaveszteség a homlokzaton.

A homlokzati hőveszteségek okait a thermográfiai vizsgálattal meg lehet állapítani és láthatóvá lehet tenni.

 • A nem megfelelően hőszigetelt külső falon vezetett fűtésvezeték nem csak a fal belső részét melegíti, hanem a külsőt is. A fűtési energia nagy részét el lehet így veszíteni. A kritikus pontok helye pontosan megállapítható.
 • Egy hagyományos - nem szigetelt - téglafalon négyzetméterenként 2 watt energia is elveszhet. Hogy hol és mennyi hőszigetelés szükséges azt a thermográfiai vizsgálat pontosan meghatározza.
 • A fűtőtestek felfogató csavarjai átvezetik a meleget a fal külső széléig. A nem szigetelt falfúrások és áttörések sok hőveszteség okai.
 • A nyílászáró tömítetlen, vagy nem szakszerűen beépített. A thermográfiai vizsgálat pontosan megmutatja, hogy egy nyilászáró cserére szorul-e vagy sem.

Tömítetlenség miatti energiaveszteség.

Az energiaveszteségek nagy részét a kontrollálatlan légcsere, vagyis a tömítetlenség okozza.

A hőfénykép precízen kimutatja azokat a pontokat, ahol az energia szabadon távozik az épületből, így csak a szükséges javítási munkákat kell elvégezni.


Energiaveszteség a padlástérben.

A fűtetlen padlástereken nagyon sok helyen lehet a drága energiát az épületből kiengedni.

 • A thermográfiai vizsgálattal megállapítható a legfelső födém szigetelésének hiányossága és helye.
 • A fűtési rendszer padlástérben lévő elemeinek hőszigetelés hiánya a hőfényképen rögtön megjelenik.
 • Ha a fal és a födém találkozása nem teljesen tömített, szintén sok energia veszhet el.

Üregek a falakban, födémekben, padlók alatt.

Főleg az öregebb, többször átépített épületekben alakulhatnak ki üregek, melyek "megmagyarázhatatlan effektusokat" hoznak létre. A thermográfiai vizsgálat ebben az esetben is segít.

 • Az üregek elárulják magukat a nagyobb hővezetés miatt.
 • A megcsúszott hőszigetelések helyén is üregek alakulnak ki, melyek pontosan kimutathatóak.
 • Az üregek annyira lehűthetik a falakat , hogy megjelenhet a kondenzáció, ami már az egészségre is veszélyes.

Falak nedvesedése.

A falak nedvesedésének sok oka lehet, a hiányos hőszigeteléstol a rosszul kivitelezett esőcsatornáig.

 • A thermográfiai vizsgálattal megállapítható a víz eredete és annak pontos helye.
 • A hőkamera segítségével pontosan kimutatható a javításra szoruló terület, ezzel komoly költségek spórolhatóak meg.
 • A csempék mögötti nedvesedést csak a thermográfiai vizsgálat mutatja ki.
thermográfia

energiaveszteség a homlokzaton

tömítetlenség miatti energiaveszteség

energiaveszteség a padlástérben
thermográfia thermográfia
thermográfia

üregek a falakban, födémekben, padlók alatt.
thermográfia

falak nedvesedése
thermográfia
|